Boeken

In bibliotheken en boekhandels zijn tal van boeken te vinden die troost en steun kunnen bieden aan mensen in rouw. Dat kan proza of poëzie zijn. Veel van deze publicaties bieden herkenning en troost. Een ieder zal kiezen naar eigen voorkeur en behoefte. Vooraf zoeken op internet leidt tot veel titels. Een paar aanwijzingen kunnen daarbij mogelijk van dienst zijn.

 

Een aantal boeken is geschreven op basis van eigen ervaringen met verlies en verdriet. Zo schreef Leonie Troost over het verlies van haar zoon door wiegendood. Gedichtjes en verhalen van ouders die een baby of jong kind verloren zijn door de stichting Lieve Engeltjes gebundeld in ‘Doodgewoon mijn kind’.

Ook schrijvers zonder eigen ervaringen, maar met groot inlevingsvermogen, kunnen aansprekend en troostrijk schrijven. Voorbeelden hiervan zijn Manu Keirse, psycholoog, en Marinus van den Berg, pastor. Beiden hebben een reeks boeken op hun naam.

 

De meeste auteurs richten zich tot volwassenen, maar er zijn ook boeken specifiek voor kinderen. Voor uiteenlopende leeftijden. Manu Keirse besteedt in enkele boeken specifiek aandacht aan kinderen. Van Riet Fiddelaers-Jaspers verschenen diverse min of meer therapeutische uitgaven, die soms zijn bedoeld om in schoolverband te worden gebruikt. Sommige boeken kunnen  door kinderen met eigen uitingen worden in- of aangevuld.

 

Er zijn ook boeken met waardevolle, vaak afstandelijk geformuleerde informatie over allerlei aspecten van rouwen en de uiteenlopende wijzen waarop volwassenen en kinderen reageren op het verlies van een dierbare. Een deel kan worden gerekend tot de vakliteratuur voor onderzoekers en hulpverleners, maar vaak ook zijn de publicaties toegankelijk voor anderen die hun inzicht willen vergroten.

De Zwitserse arts-psychiater Elisabeth Kübler-Ross verwierf in de jaren ’80 en ’90 wereldfaam met vertroosting biedende boeken met veel aandacht voor zingevingsvragen, al ging zij voor velen op den duur te ver in haar beschrijvingen van het leven na de dood.

Boeken lijst