Fondsvorming

Iedereen die aan de stichting meewerkt, doet dat zonder enige bezoldiging. Daardoor zijn de kosten minimaal. Niettemin heeft de stichting geld nodig om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Zij doet daarvoor een beroep op particulieren, overheid, medische instanties en fondsen en het bedrijfsleven. Echter: zonder kosten te maken voor wervingscampagnes.

 

De stichting steunen kan op uiteenlopende wijzen. Elke gift, van welke omvang ook, is welkom. Ook steun in natura, door sponsoring of verzorging van een activiteit of project, is mogelijk. Donaties gaarne op rekeningnummer NL69 INGB 0005059947 t.n.v. Stichting Wiegedood.
De stichting is door de belastinginspecteur erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI: RSIN/fiscaal nummer 815865089). Dat betekent dat giften zijn vrijgesteld van schenkingsrecht en in aanmerking komen voor aftrek van de Inkomstenbelasting.

Met haar bescheiden fonds bekostigt de stichting de eveneens onbezoldigd werkende artsen van de Landelijke Werkgroep Wiegendood, die al sinds 1996 nauwgezet onderzoek doet naar actuele gevallen van plotseling en onverwacht overleden kinderen. Daarnaast ondersteunt zij veelbelovende onderzoekers met aanmoedigingssubsidies. De preventieadviezen die op basis van onderzoek worden ontwikkeld, worden ter beschikking gesteld aan instanties die ze onder (aanstaande) ouders en verzorgers en onder beroepsgroepen die met baby’s werken, willen verspreiden.


Volledig inzicht geven de jaarverslagen die vanaf 1996 zijn gepubliceerd. Onderaan deze pagina vindt u de links naar de tot nog toe goedgekeurde en gepubliceerde jaarstukken uit recente jaren. Desgevraagd zijn ook voorgaande jaren beschikbaar.

 

Dank aan onze donateurs!


Ook in de afgelopen maanden hebben instanties en particulieren deze stichting weer waardig bevonden voor ondersteuning. Het bestuur is dank en hulde verschuldigd aan:

 

* mevr. M.T. van der Poel-Nieuwe, donaties tijdens uitvaart Ria van der Poel

* mevr. A Tuinenga en/of Hr C S van der Hooft, donatie op verzoek van de

nabestaanden van mw R. van der Poel
* St. Jude Medical, Veenendaal voor honoraria deelnemers Kindercardiologie symposium 2016

* mevr. C A A Poirters-Leenheers 
* St. Jude Medical, Veenendaal voor honoraria deelnemers Kindercardiologie symposium 2015
* dhr en mevr. Izeboud, Serooskerke t.g.v. hun 40-jarig huwelijk
* Dhr en mevr. Kwant - De Graaf, Winsum, jaarlijkse donatie
* Kinderopvang Go for kids, Beuningen
* Mevr. P. van de Haar, Uden
* Dhr en mevr. D. en A. Rutten, Uden
* Mevr. M. Wolters, Uden
* Mevr. Viona Ceelen, Uden
* Mevr. J.A. Junier, Veghel
* Linda Schoffelen, Maastricht
* Ton Ernst uit Heerlen
* mevr. M. Bolle uit Utrecht
* Mevr. I. Poirters uit Rosmalen
* H.W.C. Bos uit Nieuwe Pekela, die enkele jaren lang maandelijks doneerde.
* St. Jude Medical, die doneerde n.a.v. Kindercardiologie symposium.2013
* Stichting Business & Sports Promotie België
* Stichting Veiligheid.NL te Amsterdam voor advisering in 2012
* R.M. Hopmans, voor donaties uit bijscholing en auteursrecht
* Anonieme gebruikers van de donatiemodule
* Diverse bestellers van informatiemateriaal die hun betaling afrondden
* De vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen met bijdragen voor hulp en bijstand

 

Jaarverslagen

 

De stichting legt jaarlijks verantwoording af van haar reilen en zeilen. De jaarstukken omvatten de doelstellingen, het bestuursverslag en de jaarrekening, alsmede de begroting.
In de index kunt u het jaar aanklikken waarvan u de stukken wilt inzien. In overleg met het secretariaat kunt u een gedrukt exemplaar ontvangen.

 

Jaarverslag 2015

 

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012