Volgend kind

Keuzen bij een volgend kind

Ouders van een wiegendoodkind staan voor de komst van een volgend kind steevast voor de vraag: Wat doen we? Kunnen we onze angsten beteugelen of moeten we na de geboorte specifieke hulp of hulpmiddelen aangrijpen? Zowel bij de professionele hulpverleners als bij de oudervereniging komen die vragen telkens weer aan de orde.

 

Het antwoord komt erop neer dat er globaal drie keuzemogelijkheden zijn. Als eerste krijgen ouders altijd het advies om zorgvuldig na te gaan welke van de drie het beste bij hen en hun omstandigheden past.

 

Ouders kunnen besluiten zo veel mogelijk op eigen kracht te vertrouwen. Aangezien niemand alle ongerustheid en angst voor herhaling echt zal kunnen uitbannen, is het die ouders aan te raden om duidelijke afspraken te maken met huisarts en consultatiebureau. Extra controles en wat meer bezoek, een verhoogde paraatheid - daar hebben huisarts, kinderarts en consultatiebureau alle begrip voor.

 

Een andere mogelijkheid is het opvoeren van de extra zorg, bij voorbeeld door deelneming aan het landelijk bij consultatiebureaus en kinderartsen bekende begeleidingsproject. De kern daarvan is dat de (gewichts)ontwikkeling van baby's extra scherp in de gaten wordt gehouden, zodat eventuele afwijkingen snel in beeld komen. Dat gebeurt met behulp van een geijkte weegschaal en staten waarop de gewichtscurve wordt bijgehouden, zodat eventuele afwijkingen snel zichtbaar worden. Ouders kunnen met het consultatiebureau daarover afspraken maken.

 

Een derde mogelijkheid is dat ouders zich voorzien van een monitor. Bij deze keuze moeten wel enkele zaken goed worden overwogen. Het is van belang dat ouders beseffen dat een monitor op zich geen bescherming biedt. (Een monitor is, voor alle duidelijkheid, een hoogwaardig medisch apparaat en niet een ondeugdelijk alarm- of sensormatje waarvan ten onrechte wordt beweerd dat het beschermt tegen wiegendood.) De beste monitor doet niet meer dan lichaamsfuncties - hartslag én ademhaling - registreren en alarm slaan als daar wat mee mis lijkt te gaan. Meer niet. Een monitor mag niet worden gezien als een waarborg van veiligheid. Er is voor het inzetten van een monitor bij een op wiegendood volgend kind geen medisch-technische reden aan te voeren. Ouders echter kunnen zo gebukt gaan onder angst voor herhaling en spanning, dat dit wel een argument kan zijn om hun een monitor te gunnen. Zij kunnen er enige gemoedsrust door terugwinnen. En een baby is natuurlijk altijd gebaat bij zo rustig en ontspannen mogelijke ouders.