Stichting

In 1996 hebben medici, onderzoekers en hulpverleners met steun van ouders de Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte (bij afkorting Stichting Wiegedood) opgericht.

 

Waarom een stichting?

De oudervereniging is vanaf haar oprichting altijd bijgestaan door betrokken artsen en deskundige hulpverleners. De professionals wilden het daar in 1995-‘96 niet bij laten. Met de oprichting van de stichting gaven zij zichzelf de opdracht de in Nederland aanwezige deskundigheid te bundelen, wereldwijd door middel van wetenschappelijk onderzoek opgebouwde kennis te verzamelen en zoveel mogelijk te vertalen naar preventieadviezen. Om uit te dragen naar zowel medische beroepen als naar ouders en verzorgers van baby's. Met het doel het verschijnsel wiegendood te doorgronden en tot een minimum terug te dringen.

Inmiddels komt wiegendood in Nederland gelukkig steeds minder voor. Ook in andere westerse landen neemt het aantal gevallen per jaar voortdurend af, dank zij toenemende kennis en groeiend inzicht in mogelijkheden tot preventie.

 

Het in Nederland bereikte resultaat geldt internationaal als voorbeeldig. De lage incidentie vasthouden en nog verbeteren, vergt blijvende inspanning. Vooral gericht op verdere versterking van de preventievoorlichting.

 

Sinds de oprichting heeft de stichting zich ontwikkeld tot een gezaghebbend en alom gerespecteerd kenniscentrum. Voor de nieuwe inspanningen die voor de deur staan echter, ontbreekt het de in omvang zeer bescheiden stichting aan middelen en menskracht. Daarom is besloten de preventievoorlichting in april 2015 over te dragen aan het door de overheid gefinancierde Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het NCJ laat zich voor het op niveau houden van de voorlichting bijstaan door een deskundige Adviesraad en een expertteam voor het beoordelen van babyverzorgingsproducten.

 

Het is alleszins begrijpelijk dat ouders die zijn getroffen door verlies van hun kind niet meteen belangstelling hebben voor preventievoorlichting. Dat kan veranderen als zij, nadat het verdriet enigszins is bezonken, behoefte krijgen aan meer kennis van het fenomeen dat hun is overkomen. En zeker ook als zij denken aan een volgend kind. In dat licht bezien blijft de stichting schouder aan schouder staan met de vereniging.

 

Organisatie

 

Bestuur
Voorzitter: dr. T.M. Hoorntje, kinderarts, cardioloog
Secretaris: R.M. Hopmans, journalist, oud-voorzitter Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen
Penningmeester: M.T.M.P. de Krom, registeraccountant

 

Secretariaat
Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte
stichting @ wiegedood.org (bij toepassing de spaties verwijderen s.v.p.)

Boekenroodeweg 19 z5, 2111 HJ Aerdenhout
Telefoon 023 5765 417 Mobiel 06 3655 9719

ING bankrekening: NL69 INGB 0005 0599 47
Kamer van Koophandel 41265304
RSIN/fiscaal nummer ANBI 815865089

 

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.